Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 27 października 2022 • Jachranka • hotel Windsor

INAUGURACJA

27 października 2022 • 09:00-11:00 • Sala Lordów 4-5

Tematyka

9.00-9.05 | Wystąpienie
Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.15 | Wystąpienie
Zmiana paradygmatu rolnictwa

9.15-9.25 | Wystąpienie
Krajowy Plan Strategiczny, nowe spojrzenie

9.25-9.35 | Wystąpienie
Krajowy Plan Strategiczny, jakie ekoschematy?

9.35-9.45 | Wystąpienie
Inwestycje środowiskowo-klimatyczne oraz poprawiające dobrostan zwierząt ‒ środki z II filara WPR 

09.45-10.00 | Rozmowa 1:1
Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej

10.00-11.00 | Debata
Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy?

  • Producenci zbóż i rzepaku wobec nowego ładu
  • Dobrostan zwierząt w powiązaniu z II filarem WPR
  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych; jakie, z jakich źródeł
  • Produkcja rolna wobec zaostrzających się reguł związanych z ochroną środowiska i klimatu

Retransmisja sesji