Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

KONKURSY

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Rolnicy mogą być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności:

 • innowacyjność celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,
 • innowacyjność procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,
 • innowacyjność stosowanych produktów i technologii: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.

Do Konkursu powinna być wskazana w Formularzu zgłoszeniowym minimum
jedna z wymienionych cech innowacyjności.

KATEGORIE KONKURSOWE

Innowacyjny Farmer – Produkcja roślinna

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Innowacyjny Farmer – Produkcja zwierzęca

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Innowacyjny Farmer ‒ Technologie

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej,  
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,
 • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

WAŻNE TERMINY

Konkurs trwa od 16.05.2022 r. do 6.10.2022 r.

 • I ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 16.05.2022 r. – 23.06.2022 r.
 • II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 25.06.2022 r. – 06.10.2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 27.10. 2022 r. podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

NAGRODY

Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem „INNOWACYJNY FARMER 2022” oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Konkursu. 

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY FARMER 2022” 

Więcej o Konkursie

 

INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2022

Po raz 8. zapraszamy firmy do zgłaszania produktów w konkursie organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl. Produkty można zgłaszać w jednej z dziewięciu kategorii.

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów rolnych innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 9 kategorii. Wśród nich znajdują się:

 • ciągniki rolnicze,
 • inne maszyny rolnicze,
 • programy, narzędzia w tym finansowe i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy,
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki wspomagające uprawę roślin,
 • nasiennictwo,
 • pasze i dodatki paszowe,
 • budynki inwentarskie i wyposażenie.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Za innowacyjny uznaje się produkt, usługę lub metodę wprowadzoną do sprzedaży lub upowszechnienia na rynku polskim lub zagranicznym nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie warunków określonych w regulaminie dostępnym na portalu farmer.pl. Zgłoszenia przyjmowane są online, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Materiały dodatkowe należy przesłać na adres e-mail: konkurs.farmer@ptwp.pl, wpisując w temat maila nazwę zgłaszanego produktu. Waga maila nie może przekroczyć 10 Mb.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • charakterystykę produktu lub metody,
 • dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
 • zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

WAŻNE TERMINY:

27.06.2022 r. – 27.10.2022 r. – czas trwania konkursu

27.06.2022 r. – 09.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów

19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w zakładce: REGULAMIN.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy firmy z branży sadowniczej do wzięcia udziału w konkursie Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022 (<link> podeślę gdy będzie gotowa podstrona IPO2022).

NAGRODY

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 9 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2022”

Więcej o Konkursie

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2022

Redakcja portalu sadyogrody.pl zaprasza firmy z branży sadowniczej
i ogrodniczej do wzięcia udziału w 7. edycji konkursu Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022.

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów ogrodniczymi innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Uczestnikiem konkursu może być każdy producent lub upoważniony przez producenta dystrybutor środków do produkcji ogrodniczej, tj.: producenci nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń ogrodniczych, dostawcy rozwiązań informatycznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane środki ochrony roślin, nawozy, maszyny
i technologie:

 • pojedyncze produkty lub grupy produktów jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii, a także metody, systemy, zestawy, komplety i programy,
 • produkty, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku.

Produkty powinny odznaczać się szczególnymi walorami pod względem:

 • innowacyjności celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,
 • innowacyjności procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,
 • innowacyjności produktu: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność, dostarczanie korzyści dla użytkowników.

WAŻNE TERMINY

 • 27.06.2021 r. - 27.10.2022 r. – czas trwania konkursu
 • 27.06.201 r. - 9.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów
 • 19.09.2021 r. - 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 27.10.2022 r. podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

NAGRODY

Wśród zarejestrowanych i spełniających kryteria konkursowe zgłoszeń Jury przyzna nagrody 3 produktom, które wyróżniać się będą innowacyjnością. Wręczone zostaną również 3 wyróżnienia dla innowacyjnych produktów wybranych przez czytelników sadyogrody.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2022”

Więcej o Konkursie