Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

KONKURSY

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Do Konkursu mogli zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP. 

Rolnicy mogli być też nominowani do udziału w Konkursie np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Gospodarstwa i prowadzona w nich działalność powinny odznaczać się szczególnymi walorami, zgodnie z poniższymi wyróżnikami innowacyjności:

 • innowacyjność celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,
 • innowacyjność procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,
 • innowacyjność stosowanych produktów i technologii: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność; dostarczanie korzyści dla prowadzonej działalności pod względem ekonomicznym, środowiskowym, klimatycznym czy też dobrostanu zwierząt.

KATEGORIE KONKURSOWE

Innowacyjny Farmer – Produkcja roślinna

 • nowatorskie rozwiązania agrotechniczne stosowane w produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie podnoszące plon i jakość produkowanego surowca,
 • praktyki i technologie obniżające koszty produkcji roślinnej,
 • praktyki i technologie promujące zasady rolnictwa zrównoważonego,
 • wykorzystanie niestandardowych metod ochrony, produkcji lub nawożenia,
 • system produkcji zgodny z naturą (rolnictwo ekologiczne i regeneratywne) oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie tego typu produkcji,
 • wykorzystanie innowacji cyfrowych w prowadzeniu produkcji roślinnej podnoszące jej efektywność.

Innowacyjny Farmer – Produkcja zwierzęca

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w chowie,
 • wykorzystanie niestandardowych komponentów paszowych i innowacyjnych systemów żywienia,
 • niestandardowe, podwyższone podejście do dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie mało popularnych genetyk czy gatunków zwierząt,
 • przetwórstwo mięsa/mleka na poziomie gospodarstwa, skracanie łańcucha dostaw,
 • ograniczenie zużycia antybiotyków, chów bez użycia komponentów transgenicznych, chów ekologiczny,
 • dążenie do skrócenia łańcucha produkcji,
 • dążenie do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej działalności.

Innowacyjny Farmer ‒ Technologie

 • nowatorskie rozwiązania techniczne stosowane w gospodarstwie rolnym (maszyny rolnicze, urządzenia i systemy do zarządzania gospodarstwem, monitorowania upraw, pogody, predykcji zdarzeń itp.),
 • maszyny, sprzęt i technologie podnoszące wydajność, jakość i komfort pracy,
 • maszyny, sprzęt i technologie obniżające koszty produkcji,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające oddziaływanie na klimat i środowisko,
 • maszyny, sprzęt i technologie zmniejszające zużycie środków do produkcji rolnej,  
 • nowatorskie technologie pozyskiwania energii w gospodarstwie,
 • narzędzia i technologie prowadzące do zmniejszenia śladu węglowego z prowadzonej produkcji rolnej.

WAŻNE TERMINY

Konkurs trwał od 16.05.2022 r. do 6.10.2022 r.

 • I ETAP – zgłoszenia do Konkursu: 16.05.2022 r. – 23.06.2022 r.
 • II ETAP – wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 25.06.2022 r. – 06.10.2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 27.10. 2022 r. podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

NAGRODY

Laureaci Konkursu zostali wyróżnieni tytułem „INNOWACYJNY FARMER 2022” oraz nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Konkursu. 

Więcej o Konkursie 

RELACJA w farmer.pl - WIĘCEJ

INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2022

Po raz 8. zaprosiliśmy firmy do zgłaszania produktów w konkursie organizowanym przez grupę PTWP, wydawcę miesięcznika „Farmer” i portalu farmer.pl. Produkty można było zgłaszać w jednej z dziewięciu kategorii.

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów rolnych innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2022 mogli wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 9 kategorii. Wśród nich znajdują się:

 • ciągniki rolnicze,
 • inne maszyny rolnicze,
 • programy, narzędzia w tym finansowe i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt,
 • środki ochrony roślin,
 • nawozy,
 • środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu i środki wspomagające uprawę roślin,
 • nasiennictwo,
 • pasze i dodatki paszowe,
 • budynki inwentarskie i wyposażenie.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZGŁOSZENIE?

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • charakterystykę produktu lub metody,
 • dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku i datę wprowadzenia produktu na rynek polski,
 • zdjęcie produktu w dobrej rozdzielczości.

WAŻNE TERMINY:

27.06.2022 r. – 27.10.2022 r. – czas trwania konkursu

27.06.2022 r. – 09.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów

19.09.2022 r. – 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpiło w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

NAGRODY

Kapituła konkursu dokonała oceny zgłoszeń wg kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyznała 9 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybrali swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymały największą liczbę głosów ogółem, dostały wyróżnienia specjalne.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2022”

Więcej o Konkursie 

RELACJA w farmer.pl - WIĘCEJ

INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2022

Redakcja portalu sadyogrody.pl zaprosiła firmy z branży sadowniczej
i ogrodniczej do wzięcia udziału w 7. edycji konkursu Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2022.

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów ogrodniczymi innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Uczestnikiem konkursu mógłby być każdy producent lub upoważniony przez producenta dystrybutor środków do produkcji ogrodniczej, tj.: producenci nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń ogrodniczych, dostawcy rozwiązań informatycznych.

Do konkursu mogły być zgłaszane środki ochrony roślin, nawozy, maszyny
i technologie:

 • pojedyncze produkty lub grupy produktów jednorodnych pod względem spełnianych funkcji, budowy i technologii, a także metody, systemy, zestawy, komplety i programy,
 • produkty, które posiadają przewidziane prawem atesty i certyfikaty, w tym dopuszczenie do użytkowania i obrotu na polskim rynku.

Produkty powinny odznaczać się szczególnymi walorami pod względem:

 • innowacyjności celu: identyfikacja nowych i obiecujących podejść do rozwiązania danego problemu,
 • innowacyjności procesu: innowacyjność ukierunkowana na proces; rozwój nowych metod, narzędzi, nowego podejścia i udoskonalenie już istniejącego; rozwój systemu odpowiadającego na potrzeby i problemy rynku; społeczny wymiar innowacji,
 • innowacyjności produktu: cechy produktu, oryginalne rozwiązania, zastosowania produktu, użyteczność, dostarczanie korzyści dla użytkowników.

WAŻNE TERMINY

 • 27.06.2021 r. - 27.10.2022 r. – czas trwania konkursu
 • 27.06.201 r. - 9.09.2022 r.  – zgłaszanie produktów
 • 19.09.2021 r. - 07.10.2022 r.  – głosowanie internautów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 27.10.2022 r. podczas konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”.

NAGRODY

Wśród zarejestrowanych i spełniających kryteria konkursowe zgłoszeń Jury przyznało nagrody 3 produktom, które wyróżniały się innowacyjnością. Wręczone zostały również 3 wyróżnienia dla innowacyjnych produktów wybranych przez czytelników sadyogrody.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu „INNOWACYJNY PRODUKT OGRODNICZY 2022”

Więcej o Konkursie 

RELACJE w sadyogrody.pl - WIĘCEJ