Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Prelegenci

B C D G H I J K M O P S Ś T W Z
Wiktor Szmulewicz

Wiktor Szmulewicz

prezes zarządu

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 80 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.

Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) - organizacji zrzeszającej europejskich rolników. Inicjator samoorganizacji producentów rolnych, w tym producentów mleka, aktywnie działał w Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych. Przez dwie kadencje samorządu terytorialnego radny, na stanowisku członka Zarządu gminy Mała Wieś, a w latach 1998-2002 radny powiatu, na stanowisku członka Zarządu Powiatu Płockiego. W latach 1991-1999 piastował stanowisko Prezesa Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, a do dnia dzisiejszego jest członkiem Zarządu tego Koła. Efektem pracy społecznej było zorganizowanie w 1991 roku pierwszego na polskiej wsi Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Małej Wsi.

Bierze udział w sesjach:

 •  

  INAUGURACJA

  9.00-9.05 | Wystąpienie
  Uroczyste rozpoczęcie konferencji

  9.05-9.15 | Wystąpienie
  Zmiana paradygmatu rolnictwa

  9.15-9.25 | Wystąpienie
  Krajowy Plan Strategiczny, nowe spojrzenie

  9.25-9.35 | Wystąpienie
  Krajowy Plan Strategiczny, jakie ekoschematy?

  9.35-9.45 | Wystąpienie
  Inwestycje środowiskowo-klimatyczne oraz poprawiające dobrostan zwierząt ‒ środki z II filara WPR 

  09.45-10.00 | Rozmowa 1:1
  Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej

  10.00-11.00 | Debata
  Start nowej WPR od 2023 r. Przed jakimi wyzwaniami stają rolnicy?

  • Producenci zbóż i rzepaku wobec nowego ładu
  • Dobrostan zwierząt w powiązaniu z II filarem WPR
  • Inwestycje w gospodarstwach rolnych; jakie, z jakich źródeł
  • Produkcja rolna wobec zaostrzających się reguł związanych z ochroną środowiska i klimatu

  INAUGURACJA

  • Antoine Bernet - Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science
  • Joanna Czapla - dyrektor, Departament Płatności Bezpośrednich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Iwona Dyba - redaktor naczelna, Farmer.pl
  • Joanna Gierulska - dyrektor, Departament Wspólnej Polityki Rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Radosław Iwański - redaktor naczelny, Magazyn Farmer
  • Henryk Kowalczyk - wiceprezes rady ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi
  • Krzysztof Mrówka - dyrektor, Departament Ubezpieczeń Rolnych, Generali Agro
  • Marcin Mucha - dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
  • Jerzy Plewa - ekspert Team Europe, szef dyrekcji generalnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich (DG AGRI) w Komisji Europejskiej w latach 2013-2020
  • Dariusz Sip - prezes zarządu, Syngenta Polska Sp. z o.o.
  • Wiktor Szmulewicz - prezes zarządu, Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Janusz Wojciechowski - komisarz UE ds. rolnictwa
  • Jacek Zarzecki - prezes zarządu, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
POWRÓT