Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

HODOWLA BYDŁA
Mleko przyszłości

14 listopada 2023 • 15:00-16:15 • Sala GALAXY III

Tematyka

15.00-15.15 | Wykład
Dobrostan bydła mlecznego, definicja, ocena i doskonalenie 

15.15-15.25 | Prezentacja
Dobrostan bydła mlecznego widziany okiem producenta mleka

15.25-15.35| Prezentacja
Oczekiwania w zakresie uregulowań prawnych i programów pomocowych dotyczących dobrostanu bydła

15.35-15.45 | Prezentacja 
Wykorzystanie potencjału odmian kukurydzy kiszonkowej szansą na ograniczenie strat w produkcji mleka

15:45-16:15 | Debata
Dobrostan zwierząt a opłacalność produkcji

• Oczekiwania hodowców i działania wobec programowania dobrostanu zwierząt
• Praktyczne aspekty poprawy dobrostanu
• Zarządzanie hodowlą i produkcją mleka w warunkowości produkcji
• Wsparcie hodowców bydła i producentów mleka
• Jak budować marketing pod „nowe” mleko, potrzeby?

 

Retransmisja sesji