Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

INNOWACYJNY FARMER 2023

Konkurs INNOWACYJNY FARMER 2023 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację, poprawę dobrostanu zwierząt lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko.

Do Konkursu mogą zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne na terenie RP.

KATEGORIE KONKURSOWE

  • Produkcja roślinna
  • Produkcja zwierzęca
  • Technologie

Konkurs trwa od 20.02.2023 r. do 8.10.2023 r.

I ETAP - zgłoszenia do Konkursu: 20.02.2023 r. - 31.03.2023 r.

II ETAP - wizytacja gospodarstw zgłoszonych do Konkursu: 17.04.2023 r. - 08.10.2023 r.

Laureaci Konkursu zostaną wyróżnieni tytułem INNOWACYJNY FARMER 2023 oraz nagrodami ufundowanymi przez Partnera głównego Konkursu firmę Syngenta (vouchery do e-sklepu Syngenty i produkty Amistar® Gold Max) i partnera Konkursu firmę Agrosimex.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Strona konkursowa