Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY 2023

Konkurs ma na celu zwiększenie zainteresowania producentów rolnych innowacyjnymi środkami produkcji oraz ich popularyzację.

W konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy produktów lub metod, które można zaliczyć do 10 kategorii. Wśród nich znajdują się:

  • ciągniki rolnicze
  • inne maszyny rolnicze
  • narzędzia i technologie rolnictwa cyfrowego
  • programy i narzędzia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego lub hodowlę zwierząt
  • środki ochrony roślin
  • produkty nawozowe 
  • biopreparaty
  • nasiennictwo
  • pasze i dodatki paszowe
  • budynki inwentarskie i wyposażenie

Konkurs trwa od 26.06.2023 r. do 14.11.2023 r.

I ETAP - zgłaszanie produktów: 26.06.2003 r. - 11.09.2023 r. 

II ETAP - głosowanie internautów: 25.09.2023 r. - 16.10.2023 r.  

Kapituła konkursu dokona oceny zgłoszeń według kryteriów przyjętych w regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie kapituła konkursu przyzna 10 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portalu farmer.pl wybiorą swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników portalu otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się 14 listopada 2023 r. podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Strona konkursowa