Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

TECHNIKA ROLNICZA cz. II
Innowacje

14 listopada 2023 • 13:00-14:15 • Sala GALAXY II

Tematyka

13.00-13.10 | Prezentacja 
Inwestycje rolnicze w świetle zmieniających się uwarunkowań na rynkach rolnych

13.10-14.15 | Debata
Pierwszy, drugi i kolejne kroki przemyślanych inwestycji w rolnictwo 4.0 

•  Warunki rozwoju rolnictwa 4.0 w gospodarstwie rodzinnym
•  Inwestycje w digitalizację – jak rozwijać narzędzia rolnictwa cyfrowego w gospodarstwie?
•  Koszty – jak racjonalnie planować wydatki?
•  Poprawa opłacalności produkcji wobec poniesionych kosztów

Retransmisja sesji