Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

ROLNICTWO REGENERATYWNE cz. II
Łańcuch regeneratywny

14 listopada 2023 • 13:00-14:15 • Sala GALAXY III

Tematyka

13.00-13.30 | Wykład
Uproszczony system uprawy a rolnictwo węglowe. Ekoschematy

13.30- 13.40 | Rozmowa 1:1 
Rolnictwo regeneratywne – producenci i przetwórcy łączą siły

13.40-14.15 | Debata
Rolnictwo węglowe to biznes. Prawda czy fałsz? 

•  Systemy uprawy, fakty i mity
•  Co wiemy o kredytach węglowych?
•  Współpraca na linii rolnik – firma certyfikująca
•  Doświadczenia rolników w pozyskiwaniu kredytów węglowych
•  Ceny certyfikatów, jaka przyszłość?

Retransmisja sesji