Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

ROLNICTWO REGENERATYWNE cz. I
Regeneracja gleby

14 listopada 2023 • 11:30-12:30 • Sala GALAXY III

Tematyka

11.30-11.40 | Prezentacja  
Zdrowa gleba fundamentalną inwestycją każdego rolnika

11.40-12.30 | Debata 
Wpływ równoważenia pH na ekonomikę gospodarstw  

•  Zdrowe gleby vs zrównoważone rolnictwo
•  Znaczenie zdrowych gleb dla bezpieczeństwa żywnościowego w przyszłości
•  Znaczenie jakości gleb dla człowieka i jakości jego życia
•  Kondycja gleb a absorpcja wody, susza, uwarunkowania i środki zaradcze

Retransmisja sesji