Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

INAUGURACJA
Zarządzanie ryzykiem

14 listopada 2023 • 09:00-11:00 • Sala GALAXY I i II

Tematyka

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.15 | Wystąpienie
Wyzwania dla polskiego rolnictwa i możliwości jakie stwarza WPR

9.15-9.35 | Wystąpienie
Instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolniczej – podejście praktyczne

9.35-9.45 | Rozmowa 1:1
Jak w przyszłości powinny być wykorzystane instrumenty ryzyka?

9.45-9.55 | Rozmowa 1:1
Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolnej

9.55-11.00 | Debata
Zarządzanie ryzykiem w produkcji rolniczej – praktyczne wskazania dla rolników 

•  Ryzyka występujące w produkcji roślinnej
•  Ryzyka produkcyjne o charakterze przyrodniczym
•  Zagrożenia cenowe
•  Ryzyka finansowe związane ze zróżnicowaniem źródeł finansowania, zmiany poziomu dochodów, dostęp  do kredytów i stabilność warunków kredytowania, zmiana kursów walut, ryzyka związane z podatkami i  ubezpieczeniami

Retransmisja sesji