Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 27 października 2022 • Jachranka • hotel Windsor

PRODUKCJA MLEKA cz. 2

27 października 2022 • 13:00-14:15 • Sala Lordów 1

Tematyka

13.00-13.25 | Wykład 
Plan Strategiczny WPR – ekoschematy a przyszłość produkcji mleka

13.25-13.35 | Prezentacja 
Czy da się taniej żywić krowy

13.35-14.15 | Debata 
Zielony Ład wobec wysokich kosztów produkcji

  • Jak racjonalizować nakłady wobec rosnących kosztów produkcji?
  • Praktyczne aspekty wykorzystywania technik genomowych w związku z oczekiwaniami konsumentów
  • Zarządzanie hodowlą i produkcją mleka w warunkowości produkcji

Retransmisja sesji