Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 27 października 2022 • Jachranka • hotel Windsor

AGROTECHNIKA cz. 2

27 października 2022 • 13:00-14:15 • Sala Lordów 4-5

Tematyka

13.00-13.15 | Wykład 
Czy jesteśmy gotowi porzucić pestycydy? Co zamiast nich?

13.15-13.25 | Rozmowa 1:1
Biologiczne środki ochrony roślin i hodowla roślin

13.25-13.35 | Prezentacja
Jak wykorzystać innowacje w środkach ochrony roślin, by sprostać wymogom rolnictwa zrównoważonego?

13.35-13.45 | Prezentacja 
Biotechnologia w służbie rolnictwu

13.45-14.15 | Debata 
Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności

  • Jak zarządzać nawożeniem w dobie wysokich cen nawozów i ochroną przy kurczącej się liście substancji czynnych?
  • Kurcząca się lista substancji aktywnych ‒ co czeka producentów?
  • Optymalizacja nawożenia: co w tym zakresie dla rolników?
  • Technologie i programy wspierające produkcję
  • Nawożenie kontra biostymulacja roślin. Czy biostymulatory mogą wspomagać optymalne nawożenie?

Retransmisja sesji