Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 27 października 2022 • Jachranka • hotel Windsor

AGROTECHNIKA cz. 1

27 października 2022 • 11:30-12:30 • Sala Lordów 4-5

Tematyka

11.30-11.50 | Wykład
Czy warto, a jeśli tak, to jak maksymalizować plony pszenicy i rzepaku w oparciu o nawożenie mineralne? 

11.50-12.00 | Prezentacja 
Hodowla rzepaku w poszukiwaniu rozwiązań na zmieniające się uwarunkowania prawno-ekonomiczne oraz klimatyczne

12.00-12.10 | Rozmowa 2:1 
Wysokie ceny nawozów a plon rzepaku – jak podejść do nawożenia?

12.10-12.30 | Prezentacja
Ocena inhibitora ureazy w zwiększeniu skuteczności nawozów mocznikowych

Retransmisja sesji