B C D G H J K L M P S T W Z
prof. dr hab. Mariusz Matyka

prof. dr hab. Mariusz Matyka

zastępca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Prof. dr hab. Mariusz Matyka sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych. W ramach swojej pracy zawodowej zaangażowany jest w funkcjonowanie licznych rad naukowych, towarzystw naukowych, organizacji branżowych oraz zespołów eksperckich. Jego działalność naukowa i badawcza ogniskuje się głównie na następujących grupach zagadnień:

1. Zmiany w organizacji i intensywności produkcji gospodarstw rolniczych w kontekście ich wpływu na efekty produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe.

2. Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań funkcjonowania i efektywności gospodarstw rolniczych

3. Ocena produkcyjności i efektywności ekonomicznej oraz oddziaływania na środowisko uprawy różnych gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w formie biomasy stałej i substratów do produkcji biogazu.

4. Analiza zakresu i konsekwencji wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej oraz regulacji prawnych związanych z sektorem rolniczym.

Bierze udział w sesjach:

 • Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część II: Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część II: Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja

  12.40-13.40 | Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja

  • Jak wykorzystać potencjał najnowszych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej?
  • Jak zwiększyć żyzność gleb i poprawić wydajność produkcji dbając o środowisko naturalne?
  • Optymalizacja i zrównoważenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania gospodarstwa. Czy to możliwe?

  Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część II: Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja

POWRÓT