Konkursy i nagrody

Innowacyjny Produkt Rolniczy to konkurs, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz zarządców gospodarstw rolnych.

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie Farmer.pl

Kto może wziąć udział w konkursie?

W Konkursie mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i innych środków produkcji, materiału hodowlanego, pasz i dodatków paszowych, budynków inwentarskich i ich wyposażenia, ciągników i maszyn rolniczych, programów i urządzeń wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz produktów finansowych.

Kategorie konkursowe

Wśród zarejestrowanych i spełniających kryteria konkursowe zgłoszeń Kapituła przyzna nagrody w 10 kategoriach:

  1. Ciągniki rolnicze
  2. Inne maszyny rolnicze
  3. Programy i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego
  4. Środki ochrony roślin
  5. Nawozy
  6. Nasiennictwo
  7. Pasze i dodatki paszowe
  8. Budynki inwentarskie i wyposażenie
  9. Materiał hodowlany
  10. Finanse i ubezpieczenia.

Ważne terminy

03.08. – 29.10.2020 – czas trwania Konkursu

03.08. – 15.09.2020 – zgłaszanie produktów

21.09. – 11.10.2020 – głosowanie internautów

Tradycyjnie już pierwszego dnia Narodowych Wyzwań w Rolnictwie (28 października 2020 r.) przyznane zostaną wyróżnienia redakcji magazynu Farmer i portalu farmer.pl. Relacja z wirtualnego wieczoru przyznania tytułów „Innowacyjny Produkt Rolniczy” dostępna będzie na stronie www.narodowe-wyzwania.farmer.pl oraz w serwisie farmer.pl. 

Podczas wirtualnego wieczornego poznamy także laureatów konkursu Innowacyjny Produkt Ogrodniczy. Wyróżnienia zostaną przyznane firmom z branży ogrodniczej i sadowniczej, których produkty odznaczają się innowacyjnością.

Nagrody

Kapituła Konkursu dokona oceny zgłoszeń według kryteriów przyjętych w Regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie Kapituła Konkursu przyzna 10 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portali farmer.pl oraz bezpluga.pl wybiorą swoich zwycięzców. Trzy produkty, które w głosowaniu czytelników otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.