PROCAM POLSKA Sp. z o.o.

PROCAM POLSKA Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44
Tel. 58 762 80 30
www.procam.pl

 

PROCAM Polska – sprawdzony doradca agronomiczny. Od ponad 15 lat w Polsce firma PROCAM prowadzi aktywną działalność w obszarze doradztwa agronomicznego oraz dystrybucji nawozów, środków ochrony roślin i innych środków do produkcji rolniczej. Łącznie firma zatrudnia obecnie ponda 300 osób z czego połowa to doradcy agronomiczni mający bezpośredni kontakt z farmerami. Roczny obrót firmy to ponad 850 milionów złotych.

Od czasu rozpoczęcia działalności z 3 oddziałów na północy kraju firma rozwinęła swoją obecność na terenie całej Polski poprzez sieć 25 oddziałów terenowych i 10 sklepów ogrodniczych wyposażonych w magazyny. Przez ten czas podstawowa oferta to jest środki ochrony roślin, nawozy i doradztwo poszerzała się o kolejne gałęzie produktów niezbędnych rolnikom do prowadzenia produkcji polowej. Na przestrzeni lat powstał i rozwinął się firmowy Dział Nasion oraz Dział Obrotu Płodami Rolnymi. Nowo rozwijaną inicjatywą jest Dział Business-to-business czyli grupa dedykowanych specjalistów, których zadaniem jest fachowa obsługa przedsiębiorstw handlowych. W obecnym roku w ramach dalszego rozwoju działalności PROCAM powstał nowy – ósmy region sprzedaży Kujawy co pozwoli na dalsze polepszenie obsługi farmerów na wspomnianym terenie. Firma planuje także dalsze inwestycje w badania i rozszerzanie oferty skutecznych produktów biologicznych przeznaczonych do ochrony roślin.

Firma inwestuje w rozwój swoich pracowników. By nadążyć i kreować rozwój nowoczesnych rozwiązań w uprawie i ochronie roślin agronomowie uczestniczą w szkoleniach i programach badawczych i tak zdobytą wiedzą dzielą się z farmerami spotykając się z nimi na co dzień na ich polach. Warto dodać, że duża część ze wspomnianych pracowników prowadzi własne gospodarstwa rolne dzięki czemu są praktykami podnoszącymi standardy doradztwa agronomicznego w Polsce.

 

Materiały wideo