B C D G H J K L M P S T W Z
Wiktor Szmulewicz

Wiktor Szmulewicz

prezes zarządu

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o pow. 80 ha, specjalizujące się w produkcji mlecznej.

Od połowy lat 90-tych zaangażowany w reaktywowanie samorządu rolniczego w Polsce, początkowo w ramach tej działalności został wybrany na Prezesa Płockiej Izby Rolniczej, a następnie – po reformie administracyjnej w 1999 r. – na delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych z ramienia Mazowieckiej Izby Rolniczej. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. Od 2003 r. na stanowisku Prezesa Mazowieckiej Izby Rolniczej, a od 2005 r. pełni funkcję Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych. W latach 2011-2013 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Copa (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) - organizacji zrzeszającej europejskich rolników. Inicjator samoorganizacji producentów rolnych, w tym producentów mleka, aktywnie działał w Komisji Porozumiewawczej ds. Mleka i Przetworów Mlecznych. Przez dwie kadencje samorządu terytorialnego radny, na stanowisku członka Zarządu gminy Mała Wieś, a w latach 1998-2002 radny powiatu, na stanowisku członka Zarządu Powiatu Płockiego. W latach 1991-1999 piastował stanowisko Prezesa Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, a do dnia dzisiejszego jest członkiem Zarządu tego Koła. Efektem pracy społecznej było zorganizowanie w 1991 roku pierwszego na polskiej wsi Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Małej Wsi.

POWRÓT