B C D G H J K L M P S T W Z
prof. dr hab. Marek Mrówczyński

prof. dr hab. Marek Mrówczyński

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

Przebieg kariery naukowej:

1970-1975 – Akademia Rolnicza w Poznaniu, Wydział Rolniczy

1978-1979 – Studia Podyplomowe z Ochrony Roślin przy Akademii Rolniczej w Poznaniu

1991 – uzyskanie stopnia doktora za prace pt. „Podatność odmian rzepaku ozimego na uszkodzenia przez szkodniki”

2003 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego za pracę pt. „Studium nad doskonaleniem ochrony rzepaku ozimego przed szkodnikami”

2009 – otrzymanie tytułu profesora nadanego przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

1.       Korbas M., Mrówczyński M., Węgorek P., Kierzek R., Tratwal A., Danielewicz J., Roik K. 2020. Kodeks dobrej praktyki ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, MRiRW, Warszawa, 59 ss.

2.       Hołubowicz-Kliza G., Mrówczyński M., Strażyński P. 2018. Szkodniki i owady pożyteczne w integrowanej ochronie roślin rolniczych. Wydawnictwo IUNG-PIB; Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 502 ss.

3.       Mrówczyński M. (red.) 2017. Atlas szkodników roślin rolniczych dla praktyków. Wydawnictwo Top Agrar Polska, Poznań 368 ss.

4.       Jajor E., Mrówczyński M. (red.) 2017. Metodyka integrowanej ochrony i produkcji rzepaku ozimego i jarego dla doradców. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań, 264 ss.

5.       Mrówczyński M. (red.) 2013. Integrowana ochrona roślin rolniczych. Podstawy integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań,153 ss.

6.       Mrówczyński M. (red.) 2013.  Integrowana ochrona roślin rolniczych. Zastosowanie integrowanej ochrony roślin. PWRiL, Poznań, 286 ss.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

·       Dyrektor IOR – PIB w latach 2007-2012 oraz od 2018 r.

·       Kierownik Zakładu Entomologii w latach 2014-2018.

·       Kierownik w latach 2005-2007 Zespołu Badania Skuteczności Działania Zoocydów.

·       Przewodniczący w latach 2017-2018 Komisji ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin przy MRiRW.

·       Przewodniczący od 2008 r. Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych przy COBORU.

·       Kierownik i wykonawca wielu tematów statutowych, grantów i Programu Wieloletniego – opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin rolniczych oraz programów ochrony roślin przed szkodnikami.

·       Wyróżnienie przez MRiRW nagrodami za: wdrożenie łącznego stosowania agrochemikaliów (1995 r.), opracowanie strategii przeciwdziałania powstawania odporności słodyszka rzepakowego na insektycydy (2012 r.) oraz za opracowanie, wdrożenie i upowszechnianie integrowanej ochrony rzepaku ozimego w Polsce (2019 r.), kukurydzy (2020 r.) i Platformy Sygnalizacji Agrofagów (2020 r.).

·       Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2007 r.).

·       Członek Krajowego Zespołu Koordynującego Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (od 2007).

·       Członek Wielkopolskiego Zespołu PDO (od 2007 r.).

·       Od 1983 r. członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, a w latach 2003-2007 Przewodniczący PTA.

·       Od 1990 r. członek i wykładowca Wielkopolskiego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

·       Od 2008 r. członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

·       Do 2012 r. członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział II – Nauki Biologiczne i Rolnicze.

·       Od 2008 r. członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

·       Od 2000 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych Ochrony Roślin i Rolnictwa Ekologicznego przy IOR – PIB.

·       Promotor 4 prac magisterskich i 3 doktoratów oraz opiekun 45 prac dyplomowych słuchaczy Studiów Podyplomowych IOR – PIB.

·       Od 1978 r. współautor Zaleceń Ochrony Roślin IOR – PIB.

·       Autor 2500 prac: naukowych, książek, monografii, skryptów, podręczników, atlasów oraz opracowań popularno-naukowych w tym dotyczących integrowanej ochrony roślin.

·       Od 1995 r. członek Rady Naukowej IOR – PIB.

Bierze udział w sesjach:

 • Część I: Jak unikać błędów w agrotechnice? Ochrona roślin

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Część I: Jak unikać błędów w agrotechnice? Ochrona roślin

  13.00-13.30 | Za błędy w ochronie płaci się słono

  • Najczęstsze błędy w ochronie minionego sezonu
  • Wybór substancji czynnych, mieszaniny zbiornikowe
  • Znaczenie warunków oprysku, pH wody

  13.30-13.55 | PROCAM – ochrona roślin w nowej rzeczywistości

  13.55-14.05 | Nielegalne środki ochrony roślin

  • Jak rozpoznać fałszywy środek ochrony roślin, na co rolnik powinien być wyczulony? Gdzie zwrócić się o pomoc?
  • Jakie rozwiązania proponują firmy, żeby wspomóc rolników w ochronie upraw przy ograniczającej się puli substancji czynnych?

  14.05-14.35 | Trafić w punkt. Jak nie popełnić błędu na etapie wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu ochrony roślin?

  • Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji wykorzystywane w ochronie roślin
  • Doradztwo

  14.35-14.50 | Kompleksowe ubezpieczenie upraw rolnych. Likwidacja szkód i produkt

  Część I: Jak unikać błędów w agrotechnice? Ochrona roślin

POWRÓT