Agenda

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg ciekawych tematów, zebranych w dziewięciu blokach tematycznych. Przed nami dyskusje w zakresie nowej WPR, finansowania gospodarstw, najnowszych doniesień z zakresu agrotechniki, praktyczne informacje z zakresu techniki rolniczej, technologii bezorkowych czy produkcji zwierzęcej.

INAUGURACJA. FINANSE I PRAWO

AGROTECHNIKA cz.1

AGROTECHNIKA cz.2

INSTALACJE OZE

E-COMMERCE W ROLNICTWIE

BEZ PŁUGA

TECHNIKA ROLNICZA

PRODUKCJA ZWIERZĘCA – BYDŁO

PRODUKCJA ZWIERZĘCA – TRZODA CHLEWNA