Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

AGROTECHNIKA cz. 3

3 listopada 2021 • 15:00-16:00 • Sala Balowa B

Tematyka

15:00-15:15 | Prezentacja
Nowa genetyka odmian DEKALB i kompleksowa ochrona kukurydzy Bayer

15:15-15:25 | Prezentacja
Realizacja celów wyznaczonych przez Zielony Ład na przykładzie ochrony buraka cukrowego z wykorzystaniem nowoczesnych adiuwantów serii Premium, będących rezultatem projektu B+R

15:25-16:00 | Wykład
Unijne restrykcje a efektywność ochrony kukurydzy

Retransmisja sesji