Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

KONKURSY I NAGRODY

Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021

Innowacyjny Produkt Rolniczy to konkurs, którego celem jest wyróżnienie pomysłów i działań przyczyniających się do poprawy warunków gospodarowania i funkcjonowania właścicieli oraz zarządców gospodarstw rolnych.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

W Konkursie mogą wziąć udział producenci i dystrybutorzy nawozów, środków ochrony roślin i innych środków produkcji, materiału hodowlanego, pasz i dodatków paszowych, budynków inwentarskich i ich wyposażenia, ciągników i maszyn rolniczych, programów i urządzeń wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz produktów finansowych.

Kategorie konkursowe

Wśród zarejestrowanych i spełniających kryteria konkursowe zgłoszeń Kapituła przyzna nagrody w 8 kategoriach:

  1. Ciągniki rolnicze
  2. Inne maszyny rolnicze
  3. Programy, narzędzia i urządzenia wspomagające prowadzenie gospodarstwa rolnego
  4. Środki ochrony roślin
  5. Nawozy
  6. Nasiennictwo
  7. Pasze i dodatki paszowe
  8. Budynki inwentarskie i wyposażenie. 

Ważne terminy

2.08.2021 r. - 3.11.2021 r. – czas trwania konkursu
02.08.201 r. - 15.09.2021 r. – zgłaszanie produktów
22.09.2021 r. - 11.10.2021 r. – głosowanie internautów

Nagrody

Kapituła Konkursu dokona oceny zgłoszeń według kryteriów przyjętych w Regulaminie i wybierze najbardziej innowacyjne produkty w każdej kategorii. Łącznie Kapituła Konkursu przyzna 10 wyróżnień.

Równocześnie czytelnicy portali farmer.pl oraz bezpluga.pl wybiorą swoich zwycięzców. 3 produkty, które w głosowaniu czytelników otrzymają największą liczbę głosów ogółem, dostaną wyróżnienia specjalne.

Ogłoszenie wyników

Laureatów konkursu poznamy w trakcie oficjalnej gali zorganizowanej podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, 3 listopada o godz. 19.00 w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. Podczas gali poznamy także laureatów konkursu Innowacyjny Produkt Ogrodniczy. Wyróżnienia zostaną przyznane firmom z branży ogrodniczej i sadowniczej, których produkty odznaczają się innowacyjnością.

NWWR

Szanowny Użytkowniku!

Oglądasz archiwalną wersję strony Narodowe wyzwania w rolnictwie.

Co możesz zrobić:

Przejdź do strony bieżącej edycji lub Kontynuuj przeglądanie