Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie Narodowe Wyzwaniwa w Rolnictwie

Agenda

TECHNIKA ROLNICZA I BEZ PŁUGA cz. 1

3 listopada 2021 • 11:45-13:00 • Sala Balowa A

Tematyka

11:45-12:30 | Wykład
Dopasowanie maszyn w gospodarstwach do wymogów klimatyczno-środowiskowych

12:30-12:45 | Prezentacja
Precyzyjna uprawa i siew bezpośredni w rośliny okrywowe szansą na spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa

12:45-13:00 | Prezentacja
Rolnictwo precyzyjne w każdym gospodarstwie

Retransmisja sesji